Kunderejsen for virksomheder


For at virksomheder kan blive D-mærket skal de gennem følgende proces:

1. Anmodning
Virksomheden sender en e-mail til kontakt@d-maerket.dk og anmoder om at blive registreret.

2. Indplacering og kriterier
Virksomheden svarer på få spørgsmål og bliver herefter indplaceret i virksomhedsgruppe I, II, III eller IV. Virksomheden får tildelt et sæt kriterier med krav, på baggrund sin virksomhedsgruppe og brug af data og it.

3. Selvevaluering
Virksomheden foretager sin selvevaluering ved at svare på spørgsmål, der relaterer sig til D-mærkets kriterier og krav. Besvarelsen behøver ikke at blive gennemført kronologisk. Besvarelserne bliver gemt, så man kan bruge værktøjet løbende. Det er også muligt at downloade kriteriesættet inkl. besvarelser i Excel-format.
Registrering (1), indplacering og kriterier (2) samt selvevalueringen (3) er gratis!

4. Ansøgning og betaling
Når alle kravene er besvaret med “ja”, kan virksomheden søge om at få tildelt D-mærket. Ved indsendelse af ansøgning vil virksomheden blive opkrævet betaling. Prisen afhænger af virksomhedsgruppe.

5. Tilsyn og kontrol
Når ansøgning er modtaget, går tilsyns- og kontrolprocessen i gang. Virksomheden skal, på baggrund af en liste som D-mærket sender, uploade dokumentation på, at den efterlever kravene.

6. Tildeling
Hvis dokumentationen bliver godkendt vil virksomheden blive tildelt D-mærket i ét år fra datoen for tildeling. Ved gentildeling skal virksomheden gennemgå processen (1 – 6) igen.
Da der er tale om ét mærke for både it-sikkerhed og ansvarlig brug af data, er det sandsynligt at flere repræsentanter i virksomheden vil indgå i processen. Det er muligt at oprette flere personer til at besvare online selvevalueringen.

Indplacering af virksomheder i virksomhedsgrupper

D-mærket tilpasses den enkelte virksomhed, så en mindre virksomhed f.eks. en låsesmed ikke skal leve op til de samme antal kriterier, som en stor it-virksomhed.
Virksomhedsgrupperne dækker over følgende:

  1.  Lille virksomhed med få ansatte (1 til 9) eller enkeltmandsvirksomhed med mindre omsætning (op til 7,9 millioner). Fx: Frisør, håndværker eller lignende.
  2.  Mindre virksomhed der typisk har tocifret antal ansatte (10 til 49) samt en to- til trecifret millionomsætning (8 til 155,9 millioner). Denne virksomhedstype kan opbevare eller behandle særlige kategorier af personoplysninger. Fx: Lægepraksis, tømrervirksomhed eller mindre IT-firmaer.
  3. Mellemstor virksomhed med mange ansatte (50 til 249) og trecifret millionomsætning (156 til 313 millioner). Denne virksomhedstype vil altid behandle personoplysninger.
    Fx: Mindre pensionsselskaber, produktionsvirksomheder eller lign.
  4. Stor virksomhed med trecifret millionomsætning (313 millioner og op) samt mange ansatte (250+). Behandler typisk store mængder almindelige og følsomme personoplysninger.
    Fx: Børsnoterede virksomheder.

Du kan læse mere om processen her 

Kontakt os for yderligere information, råd og vejledning på +45 535 27000