Hvad er nis2 standard?

NIS2 står for “Network and Information Systems Directive 2” og er en europæisk standard, der sigter mod at forbedre cybersecurity i EU-landene. .

Den er rettet mod virksomheder og organisationer, der tilbyder digitale tjenester samt kritisk infrastruktur, og som kan have en betydelig indvirkning på samfundets funktion og sikkerhed. Dette inkluderer blandt andet energi-, transport-, sundheds-, finans- og vandsektorerne, såvel som digitale tjenesteudbydere som cloudtjenester og online markedspladser.

NIS2 kræver, at disse virksomheder og organisationer implementerer et højt niveau af cybersikkerhed, hvilket inkluderer at identificere og håndtere cybersikkerhedsrisici, sikre en kontinuerlig drift, og rapportere om sikkerhedsbrud inden for 24 timer.

Sårbarhedsscanning
Hvorfor vælge NIS2 standard?

Konsekvenserne af ikke at overholde NIS2 kan omfatte bøder og sanktioner, såvel som tab af omdømme og kunder. Derudover kan virksomheder og organisationer også blive pålagt at offentliggøre sikkerhedsbrud, hvilket kan føre til yderligere skade på deres omdømme og økonomi.

For at overholde NIS2 skal virksomheder og organisationer evaluere deres cybersikkerhedsrisici og implementere passende foranstaltninger for at beskytte deres netværk og informationssystemer. De skal også sørge for at overvåge deres systemer kontinuerligt og træne deres personale i cybersikkerhed.

Læs hvordan NIS2 Standarden implementeres HER

Fordele ved at vælge NIS2 standard
  • Forbedrer virksomhedens cybersikkerhed og minimerer sårbarheder.
  • Muliggør mere gnidningsfri handel i hele EU ved at følge en standardiseret cybersikkerhedsramme.
  • Reducerer risikoen for ødelæggende cyberangreb, hvilket kan spare omkostninger.
  • Giver mulighed for at være en del af nye sektorer, der nu er omfattet af NIS2.
  • Forbedrer incidentrapporteringsprocedurer, hvilket kan fremskynde genoprettelsen efter et angreb.
  • Fremmer en proaktiv tilgang til risikostyring, hvilket hjælper med at forudsige og forhindre fremtidige trusler.
  • Gør det lettere at koordinere med andre virksomheder og organisationer i EU om cybersikkerhed.
  • Øger virksomhedens IT-resiliens og opretholder drift i tilfælde af angreb.
  • Kan forbedre virksomhedens omdømme ved at demonstrere forpligtelse til høj cybersikkerhed.
  • Ved at overholde NIS2 kan potentielle sanktioner og straffe undgåes
Hvem bør vælge en nis2 standard?

Standarden henvender sig først og fremmest til ‘væsentlige’ og ‘vigtige’ enheder i kritiske sektorer. Disse omfatter områder som energi, transport, finanssektoren og digitale tjenester.

Derudover kan NIS2 også være nyttig for mindre virksomheder og offentlige institutioner. Selvom de ikke er direkte underlagt de juridiske krav, kan implementering af standarden hjælpe med at forbedre deres cybersikkerhedsniveau og harmonisere med EU’s sikkerhedsnormer.

Tiber