UDFORDRINGER VED AI

Kunstig intelligens og hvad det kan anvendes til er det stort emne. Det er allerede nu klart for alle, at mulighederne er mange. Hvor end om det er OpenAI’s ChatGPT, Microsoft’s Copilot eller mere avancerede programmer og systemer, vil AI påvirke din virksomhed. Anvendelsen er AI kan dog rejse en række udfordringer, som mange virksomhed står med.

En væsentlig udfordring er manglen på ekspertise. Implementering af AI kræver specialiseret viden og færdigheder, som mange virksomheder måske ikke har internt. Dette kan gøre det nødvendigt at investere i uddannelse eller eksterne konsulenttjenester.

Kunstig Intelligens

Etisk brug af AI er også en central bekymring. Virksomheder skal sikre, at deres AI-systemer anvendes på en ansvarlig måde, som respekterer brugerens privatliv og rettigheder. Dette inkluderer at undgå diskrimination og bias i algoritmerne, hvilket kan være vanskeligt at identificere og rette.

Hvilke områder kan leave a mark hjælpe med?

  1. Compliance med AI-lovgivning: Vi hjælper din virksomhed med at forstå og implementere de nyeste love og reguleringer inden for AI, herunder EU’s AI Act, som stiller krav til transparens, sikkerhed og ansvarlig brug af kunstig intelligens. AI Act klassificerer AI-systemer efter risikoniveau og fastlægger regler for hver kategori, hvilket er afgørende for virksomheder, der ønsker at anvende AI-teknologier på en ansvarlig måde. Læs mere om den nye AI standard ISO42001.

  2. Compliance med GDPR: Vi har erfaring og indenfor hvordan AI-systemer kan designes og implementeres i overensstemmelse med GDPR, som beskytter individers personlige data og stiller krav om databeskyttelse gennem teknologiens udformning. Dette inkluderer data minimization, purpose limitation og nødvendigheden af at have et juridisk grundlag for databehandling.

  3. Efterlevelse af ISO-standarder: Vi guider din virksomhed i at implementere relevante ISO-standarder såsom ISO27001 (informationssikkerhed) og ISO27701 (persondatabeskyttelse), som er essentielle for at sikre en struktureret og pålidelig håndtering af data. ISO27001 hjælper virksomheder med at etablere, implementere, vedligeholde og løbende forbedre et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS).

  4. Etisk anvendelse af AI: Vores eksperter rådgiver om de etiske aspekter ved brug af AI, herunder principperne om fairness, transparens og accountability. Vi sikrer, at jeres AI-løsninger udvikles og anvendes på en måde, der er ansvarlig og i overensstemmelse med bedste praksis. Dette inkluderer at undgå bias i algoritmer og sikre gennemsigtighed i beslutningsprocesser.

  5. Risikovurdering og governance: Vi hjælper med at etablere robuste governance-strukturer, der sikrer ansvarlighed i brugen af AI, herunder risikovurdering, interne kontroller og compliance-monitorering. Dette er afgørende for at opfylde både nationale og internationale standarder og lovkrav.

AI Act

EU’s AI Act er et forsøg på at adressere nogle af de tidligere nævnte udfordringer ved at skabe en harmoniseret lovgivningsramme for udvikling og anvendelse af AI. AI Act klassificerer AI-systemer efter risikoniveau og opstiller forskellige krav for hver kategori. Højrisiko AI-systemer, som anvendes i kritiske infrastrukturer eller til beslutningstagning, der kan påvirke borgernes rettigheder, vil være underlagt strengere regler. Disse omfatter krav til transparens, sikkerhed og ansvarlighed samt løbende overvågning og rapportering.

Formålet med AI Act er at sikre, at AI-teknologier udvikles og anvendes på en måde, der er sikker, gennemsigtig og i overensstemmelse med grundlæggende rettigheder og værdier i EU. Virksomheder, der ikke overholder disse regler, risikerer store bøder og skader på deres omdømme.

AI Act

Hvorfor vælge Leave a Mark?

Med over 20 års erfaring inden for informationssikkerhed og compliance er Leave a Mark Consulting Group en betroet partner for virksomheder, der ønsker at styrke deres sikkerheds- og complianceposition.

Vores tilgang er ikke blot at tilbyde kortsigtede løsninger, men at bygge langvarige partnerskaber, der giver vedvarende værdi. Vi sikrer, at alle vores AI-løsninger er etiske, pålidelige og i overensstemmelse med de højeste standarder for databeskyttelse.

Kontakt os på nedenstående nummer så vi sammen kan finde en løsning tilpasset jeres virksomhed.