Betingelser, Vilkår og Persondatapolitik

Priser

Hos Leave a Mark Consulting Group er alle priserne på hjemmesiden i danske  kroner eller omregnet valuta og angivet inkl. moms og afgifter. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Betaling

Leave a Mark Consulting Group modtager betaling via hjemmesiden med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betalingen blive trukket på din konto, når varen er tilgængelig for download. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Levering

Alle produkter downloades og leveres digitalt

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Du kan få en digital varen ombyttet ved at modtage en ny fil, det er ikke muligt at få pengene retur eller afslag i prisen. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. 

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af regnr og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Fortrydelsesret

I følge købeloven er der desværre ikke fortrydelsesret på digitale produkter der tages i brug. Men lever produktet ikke op til din forventning, så kontakt os venligst.

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører Leave a Mark Consulting Group.

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, downloadede produkter, livehold, workshop og kurser.

Persondatapolitik

Vi har fastsat en persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger.
 
Dataansvarlig
Leave a Mark Consulting Group Aps
Amaliegade 6
1256 København K
Danmark
Phone: +45 535 27000
Email:  g d p r@leaveamarkgroup.com
Kontaktperson: Claus Thomsen / Partner & CISO
 
Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.
 
Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det omhandler oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontakt oplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.
 
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os, om det er på vores hjemmeside eller i vores fysiske lokationer. Dertil indsamler vi oplysninger ifm. markedsførings, medmindre andet er angivet. Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i forhold til vores ydelser.
 
 • Når du benytter vores hjemmesides kontaktformular indsamler vi dine kontakt oplysninger, herunder navn, telefonnummer og e-mailadresse. Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 2 år fra seneste kontakt.
 • Når du indgår i et kundeforhold med os, og aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger. Du får yderligere oplysning om vores persondatabehandling i disse situationer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 5 år fra kundeforholdets afslutning.
 • Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontakt oplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer.
 • Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.
Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.
 
Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.
 
Vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartner som er nødvendige for at vi kan udføre vores arbejde i forhold til dig.
 
Når du besøger Leaveamarkgroup.com indsamer vi personoplysninger via Cookies. Formålet med at behandle oplysninger om dig i cookies er at tilbyde en relevant og optimal hjemmeside.

Cookies indeholder oplysninger om dig og din brug af leaveamarkgroup.com, f.eks. dit navn, dine kontaktoplysninger, IP adresse, tidspunkt for dit besøg på vores hjemmeside, hvilke sider, du har besøgt og hvor længe.

Du vælger selv, hvilke typer af cookies, du vil give os samtykke til, dog sætter vi altid nødvendige cookies, da siden ellers ikke virker. Du kan til enhver tid se og ændre dine samtykker til cookies, ligesom du kan blokere cookies i din browser. Du kan administrere dine samtykker og læse mere om brugen af cookies i privatlivs fanen i bunde af hjemmeside.

Det retlige grundlag er derfor dit samtykke, jf. art. 6 (1) (a), dog for nødvendige cookies interesseafvejningsreglen i art. 6 (1) (f), da disse oplysninger behandles med henblik på, at kunne tilbyde dig en hjemmeside, som fungerer optimalt.

Hvis du giver samtykke til cookies til brug for markedsføring, samtykker du samtidig i, at vi må anvende forskellige medie-plugins (f.eks. LinkedIn og Facebook, google og Zoho). Leave a Mark Consulting Group og udbyderen af de respektive medie plugin er dermed fælles dataansvarlige for behandlingen af dine oplysninger i relation til det sociale medie og dataindsamling.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os.
 
Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.
 
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.
 
Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Databehandlere/underdatabehandlere

Vi anvender en række data- og underdatabehandlere til at håndtere personlige data på vores vegne. Disse tredjeparter er nøje udvalgt, og er alle underlagt databehandler- og underdatabehandleraftaler med os i overensstemmelse med lovgivningen i EU’s generelle databeskyttelsesforordning 2018 (GDPR) og Databeskyttelsesloven.

Overførsel af data til 3. land.
Hvis du accepterer andre cookies end nødvendig cookies, så som Facebook, Google og Zoho, accepterer du de respektive virksomheders privatlivspolitik, hvilket betyder at dine data i visse tilfælde kan overføres til tredjeland.

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.
 
Dine Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse).
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
Ønsker du at gøre brug af din ret, skal dette foregår til:
Email: gdpr@leaveamarkgroup.com
Kontaktperson: Claus Thomsen / Partner & CISO
 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
 

Sikkerhedsbrist

Hvis du finder et sikkerhedsbrist vil vi bestræber os på at håndtere din henvendelse efter nedenstående vejledning.

Vi forventer, at du efter bedste evne orienterer dig i nedenstående vejledning, og overholder de dele, der vedrører dig som anmelder.

Hvornår skal du henvende dig?

 • Når der er tale om en sikkerhedsbrist, som du mener, kan medføre misbrug af oplysninger, som efter deres natur fremstår som fortrolige. Det kan f.eks. være, hvis du ser oplysninger på andre borgere, som du ikke mener, at du bør kunne se/tilgå.
 • Helt overordnet vil vi gerne høre om utilsigtet adgang til persondata eller virksomhedsfølsomme oplysninger. Det kan f.eks. være:
  • Hvis du har modtaget eller fået adgang til andre borgeres persondata.
  • Hvis det er muligt at justere rettigheder eller på anden vis tilgå andres brugerkonti/oplysninger.
  • Hvis du har fået kendskab til sårbarheder i software eller mulige exploits, der kan udnyttes til at tilgå ellers utilgængelige data.

Hvad har vi brug for at vide?

 • Vi vil gerne have en så detaljeret beskrivelse som muligt af problemet/fejlen, som du har oplevet.
 • Din henvendelse må meget gerne indeholde følgende oplysninger
  • Hvordan du blev opmærksom på problemet/fejlen
  • Hvad fejlen/sikkerhedsbristen er iflg. dig
  • Hvor problemet/fejlen/sikkerhedsbristen er oplevet
  • Medsend meget gerne screendumps (skærmbillede) af problemet/fejlen/sikkerhedsbristen
 • Dine kontaktoplysninger
  • Vi accepterer og respektere indenfor lovgivningens rammer, hvis du gerne vil være anonym, men opfordrer dig til at sende os dine kontaktoplysninger. Vi skal bruge dine kontaktoplysninger for at kunne melde tilbage til dig, og evt. for at få uddybet din henvendelse.

Hvad må du ikke?

 • Du må ikke udnytte fejlen/sikkerhedsbristen, du har observeret, til at tilgå data.
  • Du kan naturligvis uforskyldt få adgang til data, der ikke vedrører dig. Det afgørende er, at du ikke udforsker sikkerhedsbristen og udnytter det til at tilgå flere data.
 • Når vi har modtaget din henvendelse, vil vi straks og afhængig af sikkerhedsbristens omfang og alvorlighed påbegynde afhjælpningen. Vi appellere til, at du ikke i mellemtiden selv medvirker til at forværre konsekvenserne ved det konstaterede sikkerhedsbrist – eksempelvis ved at gå til medierne med din viden om sikkerhedsbristen, mens vi behandler din henvendelse – det gælder også de sociale medier.
  • Der kan være tale om en sikkerhedsbrist, som kan udnyttes af andre. Det er afgørende, at vi får mulighed for at løse problemet, før det bliver alment kendt. Dette er med henblik på at begrænse skaden – også for de evt. berørte personer.
 • Hvis du vælger at medvirke til en spredning af oplysninger, som utilsigtet er blevet tilgængelige som følge af det konstaterede sikkerhedsbrist, kan vi være nødsaget til at betragte dine handlinger som medvirken til hacking, og eventuelt gå videre med en politianmeldelse.

Hvor skal du henvende dig?

 • Du bedes sende oplysningerne til g d p r@leaveamarkgroup.com
 • Du bedes gøre os opmærksom på problemet hurtigst muligt og uden unødigt ophold. Det er afgørende, at vi får mulighed for at løse problemet hurtigst muligt.

Hvad behøver vi ikke høre om?

 • Alm. programfejl der ikke medfører utilsigtet adgang til persondata som beskrevet ovenfor.
Hvad sker der efter du har sendt os din henvendelse?
 • Vi tager din henvendelse seriøst, og vi vil behandle den, så snart vi modtager den.
 • Du vil altid inden for 1-2 hverdage modtage en kvittering for din anmeldelse, så du ved, at vi har modtaget den.
 • Du vil endvidere inden for 2 uger få en tilbagemelding, der beskriver, hvad vi har gjort med din henvendelse. Her vil det også fremgå, om du skal forvente at høre mere fra os, eller om sagen er lukket.
 • Der kan være en pligt til at anmelde sikkerhedsbristen/databruddet til Datatilsynet eller andre offentlige myndigheder. Denne pligt påhviler i udgangspunktet den dataansvarlige og databehandleren, og ikke dig som borger/anmelder. Når du har gjort os opmærksom på databruddet, går vi videre med en eventuel anmeldelse til Datatilsynet.

Cookies

Vi anvender cookies til at gøre brugeroplevelsen bedre. Du kan til enhver tid ændre dit samtykke og dine indstillinger til vores cookie politik ved at klikke på [Privacy & Cookie Policy]

Vi anvender følgende cookies 

CookieTypeVarighedBeskrivelse
Necessary
pum-215NecessarySessionA Leave a Mark function cookie, set by the system.
cookielawinfo-checkbox-othersNecessary1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others".
CookieLawInfoConsentNecessary1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
cookielawinfo-checkbox-functionalNecessary1 yearThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-performanceNecessary1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance".
cookielawinfo-checkbox-analyticsNecessary1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category .
cookielawinfo-checkbox-advertisementNecessary1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
HttpOnlyNecessarysessionSecurity header cookie
viewed_cookie_policyNecessary11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessaryNecessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryNecessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
Analytics
Zoho Cookienon-necessarysessionUsed for chat and user experience
Zoho cookienon-necessarysessionUsed for chat and user experience
Advertisement
pixelcat_idAdvertisement1 yearPixel Cat plugin sets this cookie to make Facebook advertisements.
_fbpAdvertisement3 monthsThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.