Implementering af NIS2 standarden

For at sikre en sikre en hurtig og robust implementering af det nye NIS2 direktiv tilbyde Leave a Mark muligheden for en multi-kompetence resource. Det betyder at såfremt man har behov for en FTE til at løfte opgaven, sammensætte vi et team som svare til en FTE men som har et større og udvidet kompetence område. 

En FTE kompetence kunne eksempelvis bestå af en lead implementer/projekleder, en Governance ekspert, en cybersikkerhed ekspert, samt en risiko ekspert.

Det er vores erfaring at den det nye NIS2 direktiv stille store krav til en række kompetence og det vil typisk ikke være tilstrækkelig med en Lead implementer/projektleder. 

Leave a Mark har alle kompetence til rådighed inhouse hvilket betyder at vi hurtig kan sammensætte den FTE kompetence du har behov for.

Tilbud

Et typisk forløb på en implementering af NIS2 kunne se ud som herunder.

 

Trin 1: Forstå kravene i NIS2 og ISO 27001

Det første skridt i processen er at forstå kravene i NIS2 og ISO 27001 standarderne. Dette kan gøres ved at læse standarderne grundigt og søge rådgivning fra en erfaren cybersikkerhedsekspert, hvis det er nødvendigt.

Trin 2: Identificer dine kritiske aktiver

Næste trin er at identificere dine kritiske aktiver, det vil sige de systemer og data, der er mest vigtige for din virksomheds drift og overlevelse. Dette inkluderer også de systemer og data, der kan have en betydelig indvirkning på samfundets funktion og sikkerhed.

Trin 3: Gennemfør en risikovurdering

Efter at have identificeret dine kritiske aktiver, skal du gennemføre en grundig risikovurdering for at identificere potentielle trusler, sårbarheder og risici, der kan påvirke dine aktiver. Dette inkluderer at vurdere trusler fra både interne og eksterne kilder.

Trin 4: Implementer passende sikkerhedsforanstaltninger

Næste trin er at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine kritiske aktiver mod identificerede trusler og risici. Dette inkluderer både tekniske foranstaltninger som firewalls, antivirus-software og kryptering, og ikke-tekniske foranstaltninger som politikker og træning af medarbejdere.

Trin 5: Overvåg og evaluer din sikkerhed

Det er vigtigt at overvåge og evaluere din sikkerhed løbende for at identificere nye trusler og risici samt evaluere effektiviteten af dine sikkerhedsforanstaltninger. Dette inkluderer også at udføre regelmæssige sikkerhedskontroller og revisioner.

Trin 6: Implementer en incidentresponsplan

Endelig er det vigtigt at have en incidentresponsplan på plads for at sikre, at din virksomhed er forberedt på at håndtere sikkerhedsbrud og andre cybersikkerhedsrelaterede hændelser. Din incidentresponsplan bør inkludere klare retningslinjer for, hvordan du vil håndtere et sikkerhedsbrud og hvem der vil være ansvarlig for at tage handling.

Har du allerede implementeret ISO27001 kan man forholdsvis let udvide den med NIS2 kravene.