Overordnet om ISO27001

At implementere ISO27001 er en omfattende proces, der spænder vidt fra at forstå kravene i standarden til opnåelse af certificering. Det er en strategisk beslutning, der kan forbedre organisationens informationssikkerhed betydeligt, styrke kundetilliden og opfylde lovgivningsmæssige krav.

Vores guide vil dykke ned i denne komplekse proces, præsentere nøgletrinene og hjælpe din organisation med at navigere i implementeringen på en struktureret og sikker måde, hvilket fører til international anerkendelse af dine informationsikkerhedsindsatser.

For at læse mere om standarden ISO27001 klik her.

ISO27001 Implementeringsproces: En trin-for-trin guide

TRIN 1 - Definer omfanget af ISMS

Det første skridt i implementering af ISO27001 er at definere omfanget af ISMS

Dette indebærer at identificere alle informationstyper, der skal beskyttes, såsom databaser, servere og applikationer. Du skal også identificere de steder, hvor disse aktiver opbevares og behandles, samt de personer, der har adgang til dem.

 

TRIN 2 - UDFØR EN RISIKOVURDERING

Det næste skridt er at udføre en risikovurdering for at identificere potentielle risici for informationstyper inden for ISMS-omfanget.

Dette indebærer at analysere sandsynligheden og virkningen af forskellige typer trusler, såsom cyberangreb, databrud og menneskelige fejl. Når du har identificeret risiciene, kan du bestemme de passende kontroller for at mindske dem.

 

TRIN 3 - Udarbejd en risikobehandlingsplan

Baseret på resultaterne af risikovurderingen skal du udarbejde en risikobehandlingsplan, der beskriver de kontroller, du vil implementere for at mindske de identificerede risici.

Planen skal omfatte de konkrete handlinger, der skal udføres, de ansvarlige parter og tidsplanen for implementering.

 

 

TRIN 4 - IMPLEMENTER KONTROLLERNE

Næste skridt er at implementere de kontroller, der er beskrevet i risikobehandlingsplanen. Dette kan omfatte forskellige handlinger såsom installation af sikkerhedssoftware, konfiguration af adgangskontroller og udvikling af sikkerhedspolitikker og -procedurer.

Det er vigtigt at sikre, at alle medarbejdere er opmærksomme på kontrollerne og forstår deres rolle i at opretholde sikkerheden.

TRIN 5 - løbende overvågning af isms

Når kontrollerne er implementeret, skal du regelmæssigt overvåge og gennemgå ISMS’en for at sikre, at den fungerer effektivt.

Dette kan omfatte interne revisioner, gennemgang af sikkerhedslogfiler og analyse af hændelsesrapporter. Eventuelle problemer eller svagheder, der identificeres, skal løses ved hjælp af korrigerende handlinger.

TRIN 6 - Certificering (frivilligt)

Endelig kan du søge om certificering af din ISMS fra et anerkendt certificeringsorgan. Dette indebærer en gennemgang fra en ekstern revision for at sikre, at ISMS’en opfylder kravene i ISO 27001.

Certificering er frivilling og du kan fint efterleve standarden uden certificering, men en certificering er en god måde at vise kunder og andre stakeholder at man overholder kravene.

Certificeringen kan også fungere som det første skridt mod en udvidelse til ISO27701, hvilket typisk er en forudsætning