Kontrol af underleverandør

En af de store udfordringer som man står med som virksomhed er egen kontrol af underleverandører. Både ISO 27001 og GDPR tilsiger at man skal sikre sig at ens underleverandører lever op til de krav som man stille til dem.

Ved GDPR har man en databehandleraftale som giver instrukserne til databehandleren, men det er stadig dig som dataansvarlig der har pligten til at sikre at databehandleren lever op til kravene i databehandleraftalen. Dette kan typisk gøres ved kræve dokumentation i form af en ISO 27001 certificering / ISAE 3000 GDPR erklæring eller en fysisk kontrol af databehandleren.

Leave a Mark kan ofte med økonomisk fordel varetage kontrollen af underleverandører / databehandler. 

Kontakt os på +45 535 27000 for at hører nærmere om muligheden for kontrol af underleverandører.

GDPR Leverandør