Hvad er ESRS?

European Sustainability Reporting Standards (ESRS) er et sæt af nye standarder inden for bæredygtighedsrapportering i EU. Disse standarder beskriver, hvordan virksomheder skal rapportere om deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) præstationer for at leve op til EU’s nye Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

GDPR Leverandør

Hvor kommer standarderne fra?

ESRS-standarderne er blevet udviklet af European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) og blev endelig godkendt af EU-Kommissionen i slutningen af juli 2023. Målet med standarderne er at sikre, at virksomheder rapporterer sammenlignelige, relevante og pålidelige bæredygtighedsoplysninger.

Ud over de 12 godkendte ESRS-standarder vil EFRAG udarbejde og frigive sektor-specifikke standarder og standarder for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i løbet af de næste få år. Standarderne for SMV’er vil tage hensyn til de unikke udfordringer og behov, som SMV’er står overfor, og vil være mindre strenge sammenlignet med standarderne for større virksomheder.

Hvilke virksomheder er omfattet af csrd?

Fra 2024 er alle store virksomheder, som opfylder mindst to ud af tre følgende kriterier, omfattet:

  • ≧ 250 ansatte
  • ≧ 40 mill. EUR i nettoomsætning
  • ≧ 20 mill. EUR i aktiver

Fra 2026 er alle børsnoterede SMV’er i EU, der opfylder mindst to ud af tre følgende kriterier, omfattet:

  • > 10 ansatte
  • ≧ 700.00 EUR i nettoomsætning
  • ≧ 350.000 EUR i aktiver

Fra 2026 er alle internationale ikke-EU baserede virksomheder med en nettoomsætning på mere end 150 mill. EUR indenfor EU omfattet.

Det er derfor udelukkende et spørgsmål om tid, før rigtig mange virksomheder bliver forpligtet til at rapportere ifølge ESRS. Men i stedet for at se denne standard som en omkostning, kan den vendes til en konkurrencefordel, hvis man som en af de første virksomheder i sin branche opfylder standarden.

Vores erfaring med bæredygdigheds-rapportering

Hos Leave a Mark Consulting Group har vi flere års erfaring med bæredygtighedrapportering og mange års erfaring med standarder. Vi hjælper adskillige kunder med at navigere i de nye krav og med at rapportere i overensstemmelse med de nye ESRS-standarder.

Vores ekspertise sikrer, at din virksomhed er forberedt og i stand til at møde disse nye rapporteringsstandarder med tillid.