NIS2 Standarden

NIS” står for “Network and Information Systems Directive 2” og er en europæisk standard, der sigter mod at forbedre cybersecurity i EU-landene. .

NIS2 er rettet mod virksomheder og organisationer, der tilbyder digitale tjenester samt kritisk infrastruktur, og som kan have en betydelig indvirkning på samfundets funktion og sikkerhed. Dette inkluderer blandt andet energi-, transport-, sundheds-, finans- og vandsektorerne, såvel som digitale tjenesteudbydere som cloudtjenester og online markedspladser.

NIS2 kræver, at disse virksomheder og organisationer implementerer et højt niveau af cybersikkerhed, hvilket inkluderer at identificere og håndtere cybersikkerhedsrisici, sikre en kontinuerlig drift, og rapportere om sikkerhedsbrud inden for 24 timer.

Konsekvenserne af ikke at overholde NIS2 kan omfatte bøder og sanktioner, såvel som tab af omdømme og kunder. Derudover kan virksomheder og organisationer også blive pålagt at offentliggøre sikkerhedsbrud, hvilket kan føre til yderligere skade på deres omdømme og økonomi.

For at overholde NIS2 skal virksomheder og organisationer evaluere deres cybersikkerhedsrisici og implementere passende foranstaltninger for at beskytte deres netværk og informationssystemer. De skal også sørge for at overvåge deres systemer kontinuerligt og træne deres personale i cybersikkerhed.

Hvis du er en virksomhed eller organisation, der er omfattet af NIS2, anbefales det at søge rådgivning fra en erfaren cybersikkerhedsekspert for at sikre, at du overholder de nødvendige krav og undgår eventuelle konsekvenser af manglende overholdelse.