Hvad er nis2?

NIS2 står for “Network and Information Systems Directive 2” og er en europæisk standard, der sigter mod at forbedre cybersecurity i EU-landene.

Den er rettet mod virksomheder og organisationer i kritiske sektorer, herunder bl.a. digitale tjenester samt kritisk infrastruktur, og som kan have en betydelig indvirkning på samfundets funktion og sikkerhed. Dette inkluderer blandt andet energi-, transport-, sundheds-, finans- og vandsektorerne, såvel som digitale tjenesteudbydere som cloudtjenester og online markedspladser.

NIS2 kræver at disse virksomheder og organisationer implementerer et højt niveau af cybersikkerhed, hvilket inkluderer at identificere og håndtere cybersikkerhedsrisici, sikre en kontinuerlig drift, og rapportere om sikkerhedsbrud inden for 24 timer.

overholdelse af NIS2 standarden

Konsekvenserne af ikke at overholde NIS2 kan omfatte bøder og sanktioner, såvel som tab af omdømme og kunder. Derudover kan virksomheder og organisationer også blive pålagt at offentliggøre sikkerhedsbrud, hvilket kan føre til yderligere skade på deres omdømme og økonomi.

 • Væsentlige enheder kan få en bøde på minimum €10.100.000 eller 2% af deres globale årlige omsætning.
 • Vigtige enheder kan få en bøde på minimum €7.000.000 eller 1,4% af deres globale årlige omsætning. 

For at overholde NIS2 skal virksomheder og organisationer evaluere deres cybersikkerhedsrisici og implementere passende foranstaltninger for at beskytte bl.a. deres netværk og informationssystemer. De skal også sørge for at overvåge deres systemer kontinuerligt og træne deres personale i cybersikkerhed.

Læs hvordan NIS2 Standarden implementeres HER

Hvem skal overholde nis2?

Standarden henvender sig først og fremmest til ‘væsentlige’ og ‘vigtige’ enheder i kritiske sektorer. Disse omfatter sektorerne:

 • Energi
 • Transport
 • Bankvirksomhed og finansielle markedsinfrastrukturer 
 • Sundhed
 • Drikke- og spildevand
 • Digital infrastruktur og forvaltning af IKT-tjenester (B2B)
 • Offentlig forvaltning
 • Rummet

Andre kritiske sektorer:

 • Post- og kurertjenester 
 • Affaldshåndtering 
 • Produktion, tilvirkning og distribution af fødevarer

Samt fremstilling af medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Dertil også virksomheder, der udøver økonomisk aktivitet, omhandlet i hovedafdeling C, hovedgruppe 26 til og med 30, i NACE rev. 2.

Fordele ved NIS2 standard

Ved at styrke cybersikkerheden og overholde NIS2, minimerer virksomheder risikoen for cyberangreb og fremmer gnidningsfri handel i EU.

Det forbedrer incidenthåndtering, risikostyring og IT-resiliens, samtidig med at det styrker samarbejdet om cybersikkerhed og beskytter mod potentielle sanktioner. Det kan også forbedre virksomhedens omdømme.