Samarbejdet

Det danske Energiselskab var på forkant med NIS2 direktivet, som træder i kraft i starten af 2025. Dette betød konkret, at vi indgik i et samarbejde med Energinet for at implementere ISO27001 og NIS2 med henblik på at blive certificeret inden direktivet bliver indført i dansk lov og dermed træder i kraft. 

Implementeringen af ISO27001 og NIS2 er vigtige skridt for Energinet Datahub A/S for yderligere at sikre, at deres systemer og data er beskyttet mod potentielle trusler og risici. 

Vi inciterede samarbejdet med en implementeringsplan, således at vi kunne planlægge implementeringsforløb ud fra ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISO27019, ISO27701, CIS18, NIS2 og som har givet grundlag til den nuværende implementering, som vi har igangsat. 

Derudover har vi indgået en aftale om en opbygning af en compliance afdeling i 2024, som Helle Friborg CEO af Leave A Mark Consulting, tidligere har haft erfaring med hos JN data. 

Læs mere om Energinet DataHub her.