Overordnet om ESG

ESG-praksis dækker ofte tre områder: miljø, sociale forhold og governance.

En virksomhed kan overholde FN’s Global Compact-principper for at sikre, at dens ESG-praksis er på linje med internationale standarder for bæredygtighed og samfundsansvar. Global Compact-principperne dækker menneskerettigheder, arbejdsstandarder, miljø og anti-korruption.

For at implementere ESG-praksis og overholde FN’s Global Compact-principper, kan virksomheder følge disse trin:

ESG Implementeringsproces: En trin-for-trin guide

1

Integrer principper

Integrer Global Compact-principperne i virksomhedens mission, værdier og strategi. Dette vil hjælpe med at sikre, at virksomheden overholder principperne på tværs af hele organisationen.

2

Identificer og evaluer

Identificer områder, hvor virksomheden har indvirkning på Global Compact-principperne.

Dette kan omfatte at evaluere virksomhedens miljøpåvirkning, menneskerettighedspraksis og anti-korruptionspolitikker.

3

Implementer politikker mv.

Implementer politikker og procedurer, der fremmer overholdelse af Global Compact-principperne.

Dette inkluderer at integrere principperne i virksomhedens politikker og procedurer og træne medarbejderne i overholdelse af principperne.

4

Fastlæg mål

Fastlæg mål og tidsplaner for at opfylde Global Compact-principperne.

Dette inkluderer målbare mål for at reducere miljøpåvirkning, forbedre arbejdsforhold og fremme anti-korruptionspraksis.

5

Overvåg og evaluer 

Overvåg og evaluer virksomhedens overholdelse af Global Compact-principperne.

Dette inkluderer at udføre regelmæssige evalueringer af virksomhedens præstation og rapportere om resultaterne til interessenterne.

6

Samarbejde med interessenter

Samarbejd med andre virksomheder og interessenter for at fremme overholdelse af Global Compact-principperne.

Dette kan omfatte samarbejde med leverandører og interessenter for at forbedre bæredygtigheden i hele leverandørkæden.