Samarbejdet

Nordic Computer er en nordjysk virksomhed, som hjælper kunderne med at levetidsforlænge IT-infrastruktur. Gennem opkøb, test, levering og servicering af brugt professionelt datacenterudstyr får eksisterende udstyr nyt liv i Europa og resten af verden. Det forhindrer produktion af nyt udstyr, hvilket er en stor gevinst for klimaet. Mindskning af klimapåvirkning i IT-branchen er således bygget ind i Nordic Computer’s forretningsmodel.

Gennem længere tid har Nordic Computer kunnet tilbyde estimater på, hvor store udledninger kunder kan forhindre ved at købe brugt og levetidsforlænge udstyr. Nordic Computers ønske for det næste skridt mod fuld transparens var at få udarbejdet en klimarapport i henhold til CSRD-direktivets klimastandard ESRS E1, som blev endelig godkendt i EU blot en måned forinden.  

Samarbejdet startede op med et møde, hvor Leave a Mark’s bæredygtighedsekspert, Lars Olesen, præsenterede den nye klimastandard, og hvor Nordic Computer fremlagde deres overordnede formål med klimarapporten samt deres mere detaljerede ønsker og behov. Det dannede udgangspunktet for, at vi i fællesskab fik fastlagt et omfang af projektet samt en overordnet tidslinje for projektet.

En væsentlig udfordring klimastandarden stiller er, at scope 3 skal inkluderes. Med andre ord skal der redegøres for klimapåvirkningen i hele værdikæden. For Nordic Computer betyder det blandt andet, at der skal redegøres for al transport af udstyr samt brugen af udstyret hos kunderne – to afgørende bidrag i den samlende klimapåvirkning. Klimastandarden kræver også, at der bliver defineret et reduktionsmål for udledninger. Det er meget ambitiøst, da det kræver forandringer i hele værdikæden.

Implementering af ESRS

Selv om tidslinjen var stram fik Nordic Computer og Leave a Mark i fællesskab håndteret disse udfordringer. Efter et forløb på 3 måneder kunne klimarapporten således fremlægges og godkendes af bestyrelsen sammen med årsregnskabet.

Læs mere om Nordic Computer her